Serveis

Serveis d’Activate

El paquet de serveis d’Activate permet proporcionar als nostres clients uns serveis bàsics a través de el pagament d’una quota mensual de 100 € la qual permetrà als nostres clients tenir un fàcil accés a:

  • Visibilitat
  • Accés a informació empresarial
  • Gestió del procés de Due Diligence
  • Ajuda a la recerca de finançament
  • Informes d’evolució de mercat i tecnologies
  • Recerca i coordinació de fonts de cooperació a nivell local, nacional i internacional

Serveis d’Empower

El paquet de serveis d’Empower permet personalitzar i adaptar les necessitats dels nostres clients.

En aquest servei el pressupost està adaptat a cada client en base als seus interessos i als el servei específic que estiguin buscant.

El servei busca facilitar l’accés a una xarxa comercial nacional i internacional a aquells clients que busquin créixer, expandir-se, invertir, innovar, explorar noves oportunitats de negoci o busquin un altre tipus concret de servei comercial, de forma més senzilla, ràpida i professional.

Aquells clients que ja formen part de la nostra xarxa de membres podran beneficiar d’una bonificació.

Lishkat Misjar

Lishkat Misjar, Cambra de Comerç Privada Barcelona - Israel (CACOBI), facilita les relacions comercials, impulsa el creixement empresarial i potencia el desenvolupament econòmic entre Barcelona - Israel.

Lishkat Misjar

Lishkat Misjar, Cámara de Comercio Privada Barcelona – Israel (CACOBI), facilita las relaciones comerciales, impulsa el crecimiento empresarial y potencia el desarrollo económico entre Barcelona - Israel.

Lishkat Misjar

Lishkat Misjar, Barcelona-Israel Private Chamber of Commerce (CACOBI), facilitates commercial relations, promotes business growth and promotes economic development between Barcelona-Israel.

Lishkat Misjar

(CACOBI) לשכת מסחר , לשכת המסחר הפרטית של ברצלונה-ישראל, מסייעת ליחסי מסחר, מניעה צמיחה עסקית ומגבירה את הפיתוח הכלכלי בין ברצלונה לישראל.


© Lishkat Misjar. All rights reserved.