Construint ponts
entre Barcelona i Israel

Lishkat Misjar

Lishkat Misjar© és la cambra de comerç privada Barcelona – Israel (CACOBI). El nostre objectiu és facilitar les relacions comercials, impulsar el creixement empresarial i potenciar el desenvolupament econòmic entre Barcelona – Israel.

Som el punt de referència i actor d’excel·lència en les relacions comercials i el creixement empresarial entre Barcelona – Israel. El nostre objectiu és reforçar el teixit empresarial i enfortir la competitivitat dels nostres socis i clients a través de la nostra expertesa i els nostres serveis oferts.

El nostre treball ens ha convertit en una referència nacional i internacional a l’hora de crear ponts entre els dos països i d’expandir aquests ponts a nivell internacional.

Perfil de clients

 • PYMES

 • Corporacions

 • Startups

 • Inversors

 • Escoles

 • Universitats

 • Centres Transf. Tech

 • ONGs

 • Comunitats autònomes

 • Org. empresarials públiques

 • Diputacions

 • Ajuntaments

Lishkat Misjar

Lishkat Misjar, Cambra de Comerç Privada Barcelona - Israel (CACOBI), facilita les relacions comercials, impulsa el creixement empresarial i potencia el desenvolupament econòmic entre Barcelona - Israel.

Lishkat Misjar

Lishkat Misjar, Cámara de Comercio Privada Barcelona – Israel (CACOBI), facilita las relaciones comerciales, impulsa el crecimiento empresarial y potencia el desarrollo económico entre Barcelona - Israel.

Lishkat Misjar

Lishkat Misjar, Barcelona-Israel Private Chamber of Commerce (CACOBI), facilitates commercial relations, promotes business growth and promotes economic development between Barcelona-Israel.

Lishkat Misjar

(CACOBI) לשכת מסחר , לשכת המסחר הפרטית של ברצלונה-ישראל, מסייעת ליחסי מסחר, מניעה צמיחה עסקית ומגבירה את הפיתוח הכלכלי בין ברצלונה לישראל.


© Lishkat Misjar. All rights reserved.