Clients

Perfil dels nostres clients

En Lishkat Misjar © treballem estretament amb tots els nostres socis, així com, amb clients que necessitin serveis específics.

Dins el ventall de sectors dels nostres socis i clients podem agrupar-los per diferents sectors:

Ajuntaments

Centres Transf. Tech

Comunitats autònomes

Corporacions

Diputacions

Escoles

Inversors

ONGs

Org. empresarials púb.

PIMES

Startups

Universitats

Lishkat Misjar

Lishkat Misjar, Cambra de Comerç Privada Barcelona - Israel (CACOBI), facilita les relacions comercials, impulsa el creixement empresarial i potencia el desenvolupament econòmic entre Barcelona - Israel.

Lishkat Misjar

Lishkat Misjar, Cámara de Comercio Privada Barcelona – Israel (CACOBI), facilita las relaciones comerciales, impulsa el crecimiento empresarial y potencia el desarrollo económico entre Barcelona - Israel.

Lishkat Misjar

Lishkat Misjar, Barcelona-Israel Private Chamber of Commerce (CACOBI), facilitates commercial relations, promotes business growth and promotes economic development between Barcelona-Israel.

Lishkat Misjar

(CACOBI) לשכת מסחר , לשכת המסחר הפרטית של ברצלונה-ישראל, מסייעת ליחסי מסחר, מניעה צמיחה עסקית ומגבירה את הפיתוח הכלכלי בין ברצלונה לישראל.


© Lishkat Misjar. All rights reserved.