Lishkat Misjar

La nostra història

Des de la seva constitució com Lishkat Misjar©, el nostre objectiu ha estat sempre el de facilitar les relacions comercials, impulsar el creixement econòmic i potenciar el desenvolupament econòmic entre Barcelona – Israel.

Gràcies a la nostra àmplia xarxa de contactes i connexions empresarials, tant en l’àmbit privat com públic, el nostre objectiu és ajudar als nostres socis i clients a crear noves oportunitats de negoci que enforteixin el seu posicionament dins de l’mercat i els ajudi a accelerar el seu creixement i expansió de forma intel·ligent, eficient i eficaç.

El nostre propòsit és ajudar i guiar a les organitzacions a la transició cap a la nova era que estem experimentant, a enfortir el posicionament de cadascun dels nostres socis i clients i a consolidar el teixit empresarial Barcelona – Israel.

Què ens diferencia

Coneixement

En Lishkat Misjar© comptem amb un alt grau de coneixement i experiència en els mercats de Barcelona i Israel, mercats en què operem a més d’oferir als nostres socis i clients la possibilitat de crear relacions comercials en mercats aliens.

Especialització

La nostra especialització rau en la nostra àmplia xarxa de relacions comercials i en l’expertise que tenim en els mercats de Barcelona – Israel la qual cosa ens permet proporcionar els millors serveis i resultats als nostres socis i clients.

Confiança

Ens responsabilitzem de tot el procés, de manera que oferim tranquil·litat i confiança als nostres socis i clients a través de la nostra constant supervisió durant tot el projecte.

Personalització

En el nostre paquet serveis Empower personalitzem i adaptem les necessitats dels nostres socis i clients en base als seus objectius i interessos.

“Els homes construïm massa murs i no suficients ponts”

Isaac Newton

Lishkat Misjar

Lishkat Misjar, Cambra de Comerç Privada Barcelona - Israel (CACOBI), facilita les relacions comercials, impulsa el creixement empresarial i potencia el desenvolupament econòmic entre Barcelona - Israel.

Lishkat Misjar

Lishkat Misjar, Cámara de Comercio Privada Barcelona – Israel (CACOBI), facilita las relaciones comerciales, impulsa el crecimiento empresarial y potencia el desarrollo económico entre Barcelona - Israel.

Lishkat Misjar

Lishkat Misjar, Barcelona-Israel Private Chamber of Commerce (CACOBI), facilitates commercial relations, promotes business growth and promotes economic development between Barcelona-Israel.

Lishkat Misjar

(CACOBI) לשכת מסחר , לשכת המסחר הפרטית של ברצלונה-ישראל, מסייעת ליחסי מסחר, מניעה צמיחה עסקית ומגבירה את הפיתוח הכלכלי בין ברצלונה לישראל.


© Lishkat Misjar. All rights reserved.