Skip to main content

Les bateries són la clau per salvar el planeta

Eden

By Eden

maig 16, 2022

Ja sigui per alimentar vehicles elèctrics (EV), drones o eines, portar el compte dels passos que fem mitjançant aplicacions d’activitat física o fins i tot per emmagatzemar quantitats inimaginables d’energia, hi ha un factor comú que uneix tots aquests elements: les bateries.

Un dels objectes que fem servir cada dia de les nostres vides s’encarrega d’una de les transicions més grans del nostre temps: salvar el planeta i ser més conscients del medi ambient.

Des de la revolució dels EV fins al rol de les energies renovables i la possibilitat de desenvolupar tecnologia d’última generació, la bateria està a l’avantguarda de tot.

La bateria, un component petit i comunament poc apreciat, té un gran pes sobre les espatlles ja que permetrà que moltes indústries, inclosos els vehicles elèctrics, passin a l’energia neta i, per tant, facin que el petroli, el carbó i el gas siguin menys necessaris.

Segons l’Agència Internacional d’Energia (IEA), el 2020 les vendes de vehicles elèctrics van assolir un rècord de tres milions, un augment del 40% des del 2019.
Aquest creixement contrasta amb el mercat general d’automòbils, que va caure un 16% a causa de la pandèmia de COVID-19.
Així, avui, segons l’organisme, hi ha més de deu milions de vehicles elèctrics a les carreteres, cosa que equival a aproximadament l’u per cent de l’estoc mundial d’automòbils.

A més, l’escenari de zero emissions netes per al 2050 prediu 300 milions de vehicles elèctrics als carrers, ja que ara representen més del 60% de les vendes d’automòbils nous, en comparació amb només el 4,6% el 2020.

Per tant, amb la quantitat projectada de vehicles elèctrics que s’esperen a la ruta durant els propers anys, el subministrament de bateries haurà de satisfer la demanda.
Això farà que les bateries siguin un factor clau en la descarbonització del planeta.

El paper de les energies renovables

Amb la qüestió de les energies renovables sobre la taula de manera constant, ja no es tracta només que els països siguin més verds sinó que siguin autosuficients.

En la recerca de ser el més autònomes possible pel que fa a l’energia, les nacions estudien com es poden “desconnectar” dels proveïdors externs.

Per exemple, Alemanya, que inicialment tenia com a objectiu obtenir el cent per cent de la seva energia de fonts renovables per al 2050, ara apunta a aconseguir-ho el 2035.
Això il·lustra com els països s’esforcen per deixar de dependre dels altres i, en canvi, busquen la independència energètica.

En un altre ordre, un cop es produeix l’energia renovable, cal emmagatzemar-la.

A mesura que els països inverteixen en plantes locals de producció d’energia -inclosos els parcs eòlics i solars- també ho fan en instal·lacions de desenvolupament de bateries.

Per exemple, amb 369 milions d’euros, Itàlia recolza la planta de bateries de Stellantis. S’hi destaca la importància de l’energia renovable i la confiança.

El camí cap a un planeta més feliç

A més d’usar-se en vehicles elèctrics i augmentar l’emmagatzematge d’energia renovable, les bateries també tenen un paper clau en permetre que la tecnologia de propera generació millori la mobilitat, els dispositius portàtils i les comunicacions, entre molts altres factors.

Així, la bateria s’està convertint en un dels principals actors a l’hora de permetre que els electrodomèstics siguin més potents i crear un planeta més verd per a la nostra generació i les properes.

Es destaca, doncs, l’efecte del nou disseny de la bateria.

Un dels principals inconvenients de les bateries actuals és la limitació del rendiment i, en el cas dels vehicles elèctrics, haver de triar entre autonomia i potència.

Els nous dissenys de les bateries permeten que aquestes siguin més eficients, cosa que obre la porta a diverses millores de rendiment, com un major abast i un temps de càrrega més ràpid.

Aquests avenços conduiran a una adopció més generalitzada de dispositius que funcionen amb bateries que, alhora, permetran un canvi cap a un planeta més verd.