לקוחות

פרופיל הלקוחות שלנו

ב-Lishkat Misjar© אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם כל השותפים שלנו, כמו גם עם לקוחות הזקוקים לשירותים ספציפיים.

במגוון המגזרים של השותפים והלקוחות שלנו אנו יכולים לקבץ אותם לפי מגזרים שונים:

מועצות העיר

מרכזי העברת טכנולוגיה

קהילות אוטונומיות

תאגידים

מועצות

בתי ספר

משקיעים

ארגונים לא ממשלתיים

ארגונים עסקיים ציבוריים

SME

סטארט-אפים

אוניברסיטאות

Lishkat Misjar

Lishkat Misjar, Cambra de Comerç Privada Barcelona - Israel (CACOBI), facilita les relacions comercials, impulsa el creixement empresarial i potencia el desenvolupament econòmic entre Barcelona - Israel.

Lishkat Misjar

Lishkat Misjar, Cámara de Comercio Privada Barcelona – Israel (CACOBI), facilita las relaciones comerciales, impulsa el crecimiento empresarial y potencia el desarrollo económico entre Barcelona - Israel.

Lishkat Misjar

Lishkat Misjar, Barcelona-Israel Private Chamber of Commerce (CACOBI), facilitates commercial relations, promotes business growth and promotes economic development between Barcelona-Israel.

Lishkat Misjar

(CACOBI) לשכת מסחר , לשכת המסחר הפרטית של ברצלונה-ישראל, מסייעת ליחסי מסחר, מניעה צמיחה עסקית ומגבירה את הפיתוח הכלכלי בין ברצלונה לישראל.


© Lishkat Misjar. All rights reserved.