Skip to main content

לקוחות

פרופיל הלקוחות שלנו

ב-Lishkat Misjar© אנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם כל השותפים שלנו, כמו גם עם לקוחות הזקוקים לשירותים ספציפיים.

במגוון המגזרים של השותפים והלקוחות שלנו אנו יכולים לקבץ אותם לפי מגזרים שונים:

מועצות העיר

מרכזי העברת טכנולוגיה

קהילות אוטונומיות

תאגידים

מועצות

בתי ספר

משקיעים

ארגונים לא ממשלתיים

ארגונים עסקיים ציבוריים

SME

סטארט-אפים

אוניברסיטאות